DAGROOSTER MC (KLAS 4-5-6): vrijdag 24 januari

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1t41 ec vrij
v62 gr vrij
2v65 ec vervalt
z4a vrij
v64 sk vervalt3h43 fa 19
v41 gr open da
4h48 ec vervalt
v51 gr vervalt
v51 ak vervalt5

v52 ak open da6

7

8

9