DAGROOSTER MC (KLAS 4-5-6): maandag 23 september

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1

2

3V4A ckv 1
T4A dm 43
4

5V4B ckv 1

6

7

8

9