DAGROOSTER MC (KLAS 4-5-6): woensdag 22 september

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1V41 (la) vrij
T42 (gs) vrij
2V52 du vervalt

3

4H4G lo vervalt
H5D ne vervalt
V61 gr vervalt
H5E gs vervalt


5Z4B open da

6H4F gs vervalt

7V4G gs vervalt

8V55 (la) vrij

9