DAGROOSTER MC (KLAS 4-5-6): woensdag 19 december

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1h4b ne 22
h43 fa vrij
2v42 lv vervalt
v51 fa vervalt
h4e ne toets 473

4v4c ne toets 21
v62 fa vervalt
5

6h5d vrij
h43 fa vervalt
7v61 du vervalt
h57 fa vervalt
8v4d vrij

9