DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): maandag 23 september

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1BR2J vrij

2BR2J enc 14

3

4T3C stu 65
T2B stu 6
5

6GY1A stu 64
BR1D vrij
BR2B stu 8087T2A vrij
BR1C vrij
HA3E vrij8

GY2C vrij9