DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): woensdag 19 december

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1br2a vrij
br2d dm 11
2br2a wi 21

3
gy3a open da
4vm1a dd 907
br1a ha 38
br2j stu p25vm1a dd 907
gy1c dm 9
6
br1a vrij
t1b vrij7br2e fa 15
vm2a dd 907
8br2e vrij
vm2a vrij
br2k vrij
at3b vrij


9