DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): woensdag 12 augustus

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1
2
3
4
5
6
7
8
9