DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): vrijdag 24 januari

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1ha3d vrij
vm2b vrij
at3c vrij
br2b vrij
br1c vrij

2br2h vrij
gy3b wi 908
br2i vrij
t3b ec 53
br2c stu 32

3

4br2b stu p5
t3b na 904
br1f stu p2
br2c stu p5
br1b stu p2

5

6br2j vrij
t2a vrij
ha3c vrij
t3b vrij


7

8

9