DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): donderdag 21 februari

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1GY1A vrij
BR2F vrij
AT3A du 17
BR2C vrij
HA3B vrij
BR1E vrij
BR2I vrij

2HA3A gs 24
AT3C stu 19
BR1H stu P3
BR2G vrij
BR2C vrij
T3A stu P3
HA3B vrij

3BR2C ak 58
HA3B du 6


4BR2E stu P5
T3C stu P5
BR2C stu P4
T3D na 71
BR2A toets ne 20
BR1E stu P4
BR1I stu FOR
BR1J stu For
56BR1I stu FOR
BR2A ak 49
AT3A vrij
BR1A st 5
BR1C stu FOR
T3C stu FOR


7AT3B ak 54
BR2A vrij
HA3A vrij
AT3A vrij
GY2B vrij
BR1G vrij


8AT3B vrij
AT3A vrij
HA3D vrij
T1B vrij
GY2B vrij
VM1B vrij
BR2K toets ns 62
Br1A vrij
BR2E vrij
BR1G vrij


9