DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): maandag 08 maart

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1

br2c vrij2
br1f stu PR
br2f stu 223= 4e uur

t2a stu 8034= 6e uur
br2a stu 802

br2i stu 24
br1i vrij

5= 7e uur
gy2c stu pg6
t3b vrij
t3d vrij
br1i vrij

6= 8e uur
t35 du 906
gy2a vrij7

8

9