DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): vrijdag 18 juni

Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
1

2br2j stu 901
t3a stu 67
3br2g dm 12

4br2g stu 901
gy2c lat 47
5

6ha3b stu 57
gy2c vrij
br2c vrij
t2c stu 65


7

br2d vrij
t3b vrij


8

9