Maurick College
Dalton
menu

Introductie schoolgids 2018-2019

 

Het Maurick College is een ontmoetingsplek waar jongeren van 12 tot 18 jaar naar toe komen om te leren en om hun diploma te halen. Maar er is meer: ze komen ook naar de school om elkaar te spreken en elkaar te vertellen over hun belevenissen van alledag en over hun dromen van de toekomst.

Docenten en onderwijsondersteunend personeel zijn er niet alleen om lessen te geven aan leerlingen, maar maken ook deel uit van de leefgemeenschap met die leerlingen. Zo zijn de op de school werkzame personen naast het lesgeven bezig met begeleiding, zijn ze in veel gevallen klankbord voor leerlingen en dragen ze bij aan de vorming en opvoeding.

Ook wordt, door de vele activiteiten buiten het lesgeven om, bijgedragen aan een brede oriëntatie van de leerling. Zo zijn er sportactiviteiten, is er muziek, toneel en dans, zijn er excursies die al dan niet samenhangen met de lesstof.

Het Maurick College probeert – indachtig de daltonuitgangspunten - veel aandacht te besteden aan verschillen tussen leerlingen. De school stelt zich ten doel om ieders talent optimaal te ontwikkelen.

Hoog in het vaandel staat ook de internationalisering. De school is een ELOS-school: Europese Leeromgeving Scholen. Daarin worden leerlingen opgeleid tot Europese burgers en komen ze onder meer door uitwisselingen in aanraking met leerlingen en culturen uit de landen van de Europese Unie.

De school werkt met de Daltonwerkwijze. De school is daardoor aantrekkelijk voor veel leerlingen.

De zelfstandigheid en de vaardigheid van het samenwerken die leerlingen daardoor opdoen zal ze niet alleen in de vervolgstudie, maar ook in hun verdere loopbaan van nut zijn.

 

Namens de directie en schoolleiding,

drs H.W.M. van der Linden MPA

rector