Maurick College
Dalton
menu

Ons Middelbaar Onderwijs

De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs

Het Maurick College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500

omo@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Een overzicht van de ontwikkelingen bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is te vinden in het OMO-jaarverslag